Kiinalainen lääketiede

Kiinalaisen lääketieteen ihmiskuva on kokonaisvaltainen. Hoidettaessa otetaan huomioon hoidettavan elämäntavat, ravintotottumukset ja eri vaivojen syyt ja oireet. Toisistaan näennäisesti irralliset fyysiset , psyykkiset ja emotionaaliset oireet nähdään usein saman höiriötilan ilmentyminä.

Kiinalaisen lääketieteen hoitomuotoja voidaan käyttää lähes kaikkien sairauksien hoidossa, jotka lääketiede tuntee. Pienetkin oireet ovat kehon epätasapainon merkkejä, joihin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa ja siten ennaltaehkäistä sairauden synty.
Perinteinen kiinalainen lääkintä tai puhekielessä kiinalainen lääkintä tai lääketiede on oppi terveyden ylläpitämisestä, sairauksien syistä, ehkäisemisestä ja hoidosta. Se on kokemukseen perustuvaa uskomuslääkintää. Perinteinen lääkintä on kehittynyt tuhansien vuosien aikana Kiinassa, jossa sitä käytetään joko ainoana hoitomuotona tai yhdessä (länsimaisen) lääketieteen kanssa. Sen käyttö on levinnyt länteen todistetuilta osiltaan virallisen lääketieteen osaksi, todistamattomilta osiltaan uskomuslääkintänä.

Lisäksi hoitoja voidaan käyttää moniin elimistön oireiden hoitoon, joita tiede ei määrittele sairaudeksi.

Kiinalainen lääketiede on länsimaisesta lääketieteestä sekä käsitteiltään että keinoiltaan poikkeava lääketieteen järjestelmä, joka on peräisin yli 4 000 vuoden takaa. Sen mukaan ihminen on osa maailmankaikkeuden energiaa (Qi), joka virtaa kahden navan, Yinin ja Yangin välillä. Terveessä ihmisessä vallitsee tasapaino, ja energia Qi virtaa tasaisesti ja harmonisesti, mikä tuntuu hyvänä olona.

Kiinalainen lääketiede perustuu sairauksien ennaltaehkäisyyn. Terveys ei ole vain oireiden puuttumista, vaan elinvoimaisuutta ja dynaamista hyvää oloa. Mikäli Qin virta häiriintyy, seuraa erilaisia oireita. Näitä voidaan ehkäistä ja hoitaa kahdeksalla menetelmällä, joita ovat meditaatio, ravinto, liikunta, hieronta, rohdoslääkintä, akupunktuuri, astrologia ja sopusointu ympäristön Qin kanssa eli feng shui.

Energia Qi virtaa sekä syvällä kehossa että lähellä pintaa kanavissa, joita nimitetään meridiaaneiksi. Meridiaaneissa on pisteitä, joiden kautta voidaan vaikuttaa Qihin, niin että meridiaanien ja sisäelinten häiriöitä voidaan hoitaa. Kipu on eräs meridiaanihäiriön oire.

Kiinalainen lääketiede näkee terveyden niin, että ihmisen kaikessa toiminnassa olennaista on kohtuus. Ihmisen rakenne, elämäntapa ja ympäristö, ilmasto ja vuodenajat vaikuttavat terveyteen. Tärkeää on myös, kuinka ihminen reagoi maailmaan, jossa elää. Kiinalaisen lääketieteen ensimmäinen viesti on: rentoudu!

Mietiskely eli meditaatio

On monia tasoja, joilla meditaatiota voidaan harjoittaa. Sitä voi harjoittaa pelkästään maallisella tasolla mielenvirkistyksen, ilon ja rentoutumisen saavuttamiseksi. Henkisemmällä tasolla ihminen voi harjoittaa meditaatiota vapautuakseen kärsimyksistä ja antaakseen todellisen olemuksensa, ”myötätuntoisen sydämensä” säteillä ulospäin.

Meditaatio on mielentila, jossa mieli ei tavoittele mitään. Ajatuksia ja tunteita ei manipuloida, vaan niiden annetaan asettua omasta halustaan. Meditaatioharjoituksessa koetaan tyyneyttä ja rentoutumista. Kiinalainen meditaatioasento on lootusasento, jonka yksinkertaisempi muoto on istua selkä suorassa tuolilla tai risti-istunnassa lattialla. Silmät ovat avoinna, pää kevyesti eteen taivutettuna. Huomion kohdentaminen johonkin, hengitykseen tai tiettyyn sanaan, mantraan, auttaa mieltä rauhoittumaan. Huomio voidaan kiinnittää myös johonkin kohteeseen, joka voi olla esine (kukka, kaunis maalaus), tai rentouttava visualisaatio. Henkilö voi esimerkiksi kuvitella hengittävänsä sisään valkoista parantavaa valoa, joka poistaa jännitykset ja vaivat.

Yin ja yang ovat vastakohtapari, jonka avulla asioita verrataan toisiinsa. Kyseessä on suhteellisuutta kuvaava käsite.
Yin-yang -jakoa sovelletaan kaikilla tasoilla:
Anatomia: kehon sisäiset osat ovat yin, ulkoiset osat yang; viisi zangia yin ja kuusi futa yang; jänteet ja luut yin ja iho yang jne.
Fysiologia: qin varastointi on yin ja toiminta yang
Patologia: muutoksen kaksi toimintatapaa
Diagnoosi: oireyhtymien luonteen kuvaus
Hoito: Kaiken hoidon perusta on yin-yang -tasapainon palauttaminen

Refleksologia eli koko kehon vyöhyketerapia on tärkeä osa kiinalaista hierontaa. Hoitomuoto perustuu siihen, että kehon akupunktiopisteitä painellaan ja hierotaan, jolloin saadaan aikaiseksi samankaltainen vaikutus kuin akupunktioneuloilla.

Lisäksi kiinalaisessa hieronnassa kiinnitetään huomiota kehon energiaväyliin eli meridiaaneihin, joita pitkin kehon energia eli qi virtaa. Hieronnan tarkoitus on avata mahdollisia tukoksia energiankulussa ja siten tasapainottaa kehoa ja poistaa jännityksiä.